Logo Drentse Hooglanden

Drentse Hooglanden

social twittersocial facebook

 • uitzicht-nov2013
 • paddestoelen-nov2013
 • mais-nov2013
 • wandel4d

Actief

sportief

Cultuur

theater blokje

Eten & slapen

genieten

Voor kinderen

Blokje Huug de Hooglander

Wat staat er op stapel in 2017

1. Gemeentelijke beleidsnota Vrijetijdseconomie 2017 – 2021

De gemeente Midden-Drenthe gaat in 2017 een nieuwe beleidsnota “Vrijetijdseconomie 2017 – 2021” schrijven. Deze nota moet in september/oktober 2017 worden vastgesteld door de Raad Midden-Drenthe. Wethouder Bent heeft de VTRB gevraagd om deze nota samen met de gemeente te ontwikkelen. Als eerste stap heeft het bestuur een document opgesteld met 18 belangrijke punten voor het toerisme van Midden-Drenthe.

Dit document is in een eerste brainstormsessie met wethouders Bent en Loohuis besproken. Hieruit zijn de vier thema’s ontstaan voor de grote brainstormsessie van 15 februari. Waarvoor ook u was uitgenodigd + andere instanties die een relatie hebben met toerisme Midden-Drenthe. Die avond was de opkomst uitstekend met c.a. 60 deelnemers en de uitkomst zeer bevredigend. Rond de zomer zal de nota in concept klaar zijn en wordt u weer uitgenodigd om uw mening te horen. Zo ontstaat er straks een nota vrijetijdseconomie 2017 – 2021 die door de Raad, college en de (recreatie) ondernemers van Midden-Drenthe wordt gedragen.

2. Drenthe.nl

In de brainstormsessie met de wethouders Bent en Lohuis en bestuur VTRB werd al snel duidelijk dat het beter zou zijn om de (toekomstige) toerist via de website www.Drenthe.nl. te benaderen. De (toekomstige) toerist zal altijd eerst zoeken naar Drenthe, voordat hij verder gaat bepalen waar in Drenthe hij naar toe wil. Daarom heeft het bestuur VTRB samen met wethouder Bent besloten onze website www.drenthsehooglanden.nl los te laten en onderdeel te worden van de website www.drenthe.nl. Uiteraard is het deel van Midden-Drenthe in de website www.drenthe.nl  rechtstreeks via een eigen url-adres te benaderen en zullen wij het deel van Midden-Drenthe zelf blijven beheren.
Met de provincie en Marketing Drenthe is afgesproken dat Midden-Drenthe hiervoor een pilot gaat starten, zodat wij als voorbeeld zullen gaan dienen voor de andere gemeenten in Drenthe. Marketing Drenthe wil rond de paasdagen 2017 de nieuwe website www.drenthe.nl klaar hebben.

Wij gaan er alles aan doen om ook rond deze periode het deel van Midden-Drenthe klaar te hebben. Wij houden u op de hoogte over te verdere vorderingen hiervan. Op een later moment zult u worden benaderd over welke mogelijkheden er zijn om uw bedrijf op de vernieuwde website te kunnen promoten.

3. Magazine

Bestuur VTRB heeft besloten om voor het (hoog) seizoen 2017 alle verblijftoeristen op uw bedrijf een magazine te geven, met daarin de toeristische activiteiten in en rond de gemeente Midden-Drenthe. Ook zullen er bonnen in het magazine zitten voor de toeristen om bij de verschillende leden van VTRB te kunnen besteden. Over hoe u kunt meedoen met deze bonnen zult u binnenkort worden benaderd. Ook kan het zijn dat u wordt benaderd voor het plaatsen van een advertentie. Dit zullen horeca-, dagrecreatie en mkb ondernemers zijn.

4. Het grootste en groenste Sportpark van Nederland

In Zuidwest Drenthe gaat het project “Het grootste en groenste Sportpark van Nederland” van start. Hieraan doen mee de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Westerveld, Meppel en wij hebben besloten dat het goed is dat ook Midden-Drenthe mee doet. Dus de VTRB heeft zich hierbij aangesloten. Wij nemen zitting in een nieuw op te richten Stichting Zuidwest Drenthe en vervolgens wordt er voor dit project subsidie (Leader) aangevraagd. Het doel van dit project is om te zorgen er meer activiteiten in onze regio gaan ontstaan.
Dit wordt bereikt door de volgende deelprojecten:

 • Glow in the dark wandelpaden (eveneens hardlopen);
 • (Lange afstand) routes door Zuidwest Drenthe;
 • Evenementen het hele jaar door, voor elke doelgroep wat wils;
 • Nature Game;
 • In de toekomst: een triatlon of mountainbike wedstrijd (NK?).

Het project zal in vier jaar moeten worden gerealiseerd.

5. Mountainbike project

De ATB-club van Beilen is een werkgroep gestart voor het ontwikkelen van mountainbike routes in Midden-Drenthe. Gedacht wordt aan de mountainbike-rotonde van Drenthe.
In deze werkgroep zitten ook twee bestuursleden van VTRB. Het is belangrijk dat de routes langs diverse (recreatie) ondernemers lopen. Voor b.v. een kop koffie of een broodje, dan wel als startpunt voor een route. Daarom hecht VTRB er belang aan om betrokken te zijn bij deze initiatieven, zodat de belangen van onze leden op deze wijze worden gewaarborgd.

6. Wandelknooppunten

Zoals u weet gaat de gemeente Midden-Drenthe een wandelknooppunten netwerk aanleggen in de gemeente Midden-Drenthe. Hiervoor is opdracht gegeven aan het Recreatieschap Drenthe. Om de realisatie van het wandelknooppunt netwerk te volgen is de gemeente Midden-Drenthe samen met het Recreatieschap gestart met een werkgroep. Ook in deze werkgroep is het bestuur VTRB vertegenwoordigd en wel om dezelfde reden als aangegeven in het mountainbike project en om te zorgen dat routes langs (recreatie) ondernemers lopen.

Informatievoorziening voor en door ondernemers

De VTRB heeft sinds 2004 de taken van de voormalige VVV Midden-Drenthe overgenomen en gaat de uitdaging met u aan om onze gemeente onder de naam 'Drentse Hooglanden', op de toeristische kaart te zetten. Dit gebeurt voor en door de ondernemers, persoonlijk in de Tourist Info's, digitaal in onze nieuwsbrief, via de evenementenkalender en op onze website www.drentsehooglanden.nl. De VTRB is met meer dan 200 leden een grote en krachtige vereniging van ondernemers en andere partijen op het gebied van Recreatie & Toerisme. Zij speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van Recreatie & Toerisme in de gemeente Midden-Drenthe en het opzetten van de gezamenlijke marketing en promotie.

 

Hierin is samenwerking het sleutelwoord

Onze speerpunten:
 • Samen met de ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden zorgen voor de groei en ontwikkeling van het toerisme en recreatiemogelijkheden;
 • Belangrijke gesprekspartner blijven van de gemeente Midden-Drenthe bij het ontwikkelen en uitvoeren van het toeristisch recreatief beleid;
 • Overlegplatformfunctie vervullen voor plaatselijke organisaties en ondernemers;
 • Gastheerschap (informatievoorziening) voor bezoekers, overheden en ondernemers;
 • Belangenbehartiging, advies en ondersteuning bij alle zaken op het gebied van Recreatie & Toerisme;
 • Stimuleren en versterken van de samenwerking op het gebied van productontwikkeling en promotie.

 

Wat bieden wij u als VTRB-partner? 

 • Publicatie op website www.drentsehooglanden.nl.
 • Gratis link naar eigen website op de website www.drentsehooglanden.nl, welke is gekoppeld aan de website www.drenthe.nl
 • Gratis vermelding evenementen op de kalender en de website.
 • Publicatie in regiogids. Een gratis redactionele vermelding indien passend en voldoende nieuwswaarde heeft of korting op de advertentietarieven.
 • Ontvangst van de digitale nieuwsbrief met daarin de mogelijkheid gratis redactionele vermelding (indien passend en voldoende nieuwswaarde, met name nieuwe producten en arrangementen).
 • Gratis folderverspreiding naar Tourist Info's binnen Midden-Drenthe. Tevens worden de folders gebruikt voor de informatiepakketten die gemaakt worden voor de verblijfsaccommodaties om mee te geven aan gasten die inchecken.
 • Uw folders worden gratis meegenomen naar beurzen die de VTRB samen met Marketing Drenthe bezoekt. Laat uw folder of flyer (liefst met bijpassend arrangement) gratis verspreiden op beurzen
 • Toeristische informatievoorziening. De medewerkers van de Tourist Info's verzorgen het persoonlijke contact met de bezoekers en informeren hen over de activiteiten en bezienswaardigheden op de Drentse Hooglanden.
 • Promotiemateriaal Drentse Hooglanden. De VTRB ontwikkelt promotiemateriaal zoals ansichtkaarten, vlaggen, souvenirs etc. die u kunt verkopen in uw eigen bedrijf.
 • Mogelijkheid om mee te doen aan gezamenlijke arrangementen van VTRB leden.
 • Meeliften op PR en gezamenlijke gebiedspromotie in landelijke kranten en tijdschriften, folders en op TV.
 • Voordeel door gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld advertenties, kaarten, souvenirs en andere verkoopartikelen ten opzichte van niet partners.
 • Periodieke nieuwsbrief met daarin marketing tips, trends, kansen en nieuws van andere ondernemers.
 • Periodiek ontvangt u een evenementenkalender met wat er in de regio te doen is. Deze kunt u ophangen in uw bedrijf als extra service voor uw gasten.
 • Stemrecht in de jaarvergadering van de VTRB.
 • Eigen inlog op de website van de Drentse Hooglanden voor nieuwsberichten, oproepen voor gezamenlijk opzetten van arrangementen, besluiten en korte notulen van vergaderingen.
 • Gratis toegang tot workshops en netwerk bijeenkomsten.
 • Gratis deelname aan de jaarlijkse Drentse Hooglanden Tour met gebiedscoördinators, gemeente- en provincie ambtenaren, politieke bestuursleden, gemeenteraadsleden, marketing organisaties en andere ondernemers.

Het VTRB bestuur

Het VTRB bestuur is als volgt samengesteld:
Tom Spoelstra - voorzitter
Astrid Belt - secretaris
Casper Vinke - penningmeester
Raymond Beerendonk - bestuurslid
David de Leeuw - bestuurslid
Tjarda ten Have - bestuurslid
Ingrid Dolfing - bestuurslid
Folker Frommeyer - bestuurslid

Contactgegevens

VTRB Midden-Drenthe
P/a Bruggemaet 27
9411 ZT  Beilen
vtrb-md@drentsehooglanden.nl